Η συμμετοχή των εργαζομένων Δημοσίων και Ιδιωτικών επιχειρήσεων σε κάθε ένα από σεμινάρια, μπορεί να λάβει χώρα μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ : ΛΑΕΚ 0,24 το οποίο επιδοτεί το κόστος των σεμιναρίων στο ακέραιό του.

Για περισσότερες πληροφορίες-εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:
Τηλ. 210-2116420, 210-2116421
Ώρες: 9:00-17:00 Δευτέρα-Παρασκευή