Η σειρά σεμιναρίων «Διεπίδραση» απευθύνεται τόσο σε Παιδαγωγούς  προσχολικής ηλικίας και Νηπιαγωγούς, όσο και σε Ψυχολόγους, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Θεατρολόγους, Δάσκαλους  χορού, Γυμναστές (και κάθε άλλο επαγγελματία και φοιτητή που ασχολείται με τα μικρά παιδιά).

Κάθε σεμινάριο προωθεί τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την επικοινωνία με την εκμάθηση μεθόδων εμψύχωσης  για τη συμβολή  του εκάστοτε ειδικού στην ανάπτυξη των παιδιών στον ψυχοκινητικό, συναισθηματικό, κοινωνικό και γνωστικό τομέα.

Με την επιτυχή παρακολούθηση του κάθε σεμιναρίου χορηγείται πιστοποιητικό συμμετοχής από τον οργανισμό "ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ" Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης.