Η ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ είναι εκπαιδευτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται από το 1999 στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης. Δραστηριοποιούμενοι και στον τομέα της παιδαγωγικής διαγνώσαμε την ανάγκη των επαγγελματιών (και φοιτητών) που εργάζονται με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, να καταρτιστούν στην εμψύχωση της ομάδας των παιδιών και να γνωρίζουν μεθόδους σύγχρονες, που θα τους επιτρέπουν μέσα από τη δημιουργικότητα και όλο το εύρος τις επικοινωνίας να προσεγγίζουν το εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο. Έτσι οργανώσαμε τη σειρά σεμιναρίων «Διεπίδραση», εντός του πλαισίου της οποίας έμπειροι εισηγητές-εμψυχωτές παρουσιάζουν ολοκληρωμένα σεμινάρια διδασκαλίας της Δημιουργικής Κίνησης και του Θεατρικού Παιχνιδιού!